Knjigovodstveni info-sistem KISS

KISS, Knjigovodstvei softverKnjigovodstvene agencije odigrale su važnu ulogu u procesu privatizacije u Srbiji: dale su neophodnu pomoć, vodeći knjigovodstvo i pružajući finansijske savete nedovoljno edukovanim vlasnicima malih i srednjih trgovačkih preduzeća i radnji, proizvodnih i zanatskih firmi, ugostiteljskih objekata, najrazličitijih biroa. Na samo jednom mestu vodila se knjigovodstveno-računovodstvena evidencija za desetine firmi. Bez pomoći računara ta misija bila bi teško izvodljiva. PoSoft je dao svoj doprinos ovom procesu kroz više programa prilagođenih radu baš knjigovodstvenih agencija.


Od 1997. godine AGENT, a od 2007. KISS, kao specijalizovane verzije info-sistema namenjene knjigovodstvenim agencijama, su u svakodnevnoj radnoj proveri i kontinuiranom razvoju u desetak respektabilnih agencija sa oko 40 zaposlenih i preko 1.000 komitenata.


KISS (knjigovodstveni info-sistem Softecc) je celovit skup programa koji potpuno automatizuju poslove knjigovodstva. Rad maloprodaje, veleprodaje, tranzitne prodaje, komisione ili konsignacione prodaje, praćenje bankarskih izvoda na neograničenom broju dinarskih i deviznih tekućih računa, vođenje neograničenog broja različitih blagajni, obrada putnih naloga, obračun zarada zaposlenih i različitih ugovora sa spoljnim saradnicima, knjigovodstvo ugostiteljskog objekta, pekare ili nekog drugog proizvodnog objekta, evidencija i obračun amortizacije osnovnih sredstava, uz automatsko knjiženje svih promena na glavnu knjigu, standardne su opcije paketa. KISS se formira modularno, gradeći info-sistem prilagođen stvarnim potrebama svake firme posebno. Desetine podprograma i pratećih procedura dopunjuju KISS, pokrivajući i najfinije komercijalne, kao i potrebe taktičko-strategijskog rukovodstva firme.


PoSoft-ov KISS grade programski paketi:


KISS radi u više knjigovodstvenih agencija koje vode od desetak, pa do preko 200 komitenata, na nezavisnim i PC mašinama umreženim pod Windows opertivnim sistemom. Prva instalacija celovitog paketa bila je 1997. godine u agenciji MEGA Plus i u radu je, uz, naravno, brojne promene i dogradnje, i danas.

 

pregled knjigovodstveni sofver pregled knjigovodstveni sofver pregled knjigovodstveni sofver pregled knjigovodstveni sofver

bazni program info-sistema KISS koji objedinjuje ostale module, a sam

 • evidentira promene na tekućim računima,
 • evidentira promene u blagajnama (glavna, devizna, …),
 • lansira predračune i račune,
 • obračunava putne naloge,
 • automatski formira i omogućava ažuriranje KPR, KIR, KEPU,
 • daje pregled PDV-a, ...


automatizuje robno/materijalno poslovanje. Program

 • registruje prijem robe uz kalkulaciju cena,
 • omogućava prodaju/fakturisanje,
 • internom prenosnicom prenosi robu između objekata firme,
 • nivelaciju cena radi na nivou lagera ili po isporuci,
 • automatski formira KEPU, KPR i KIR,
 • evidentira plaćanja.

Stanje i kartica objekta, robe ili komitenta, pregled PDV-a i brojne druge rekapitulacije standardni su deo programa. Automatizovani su poslovi popisa, kao i starta nove poslovne godine.


omogućava

 • formiranje MENU baze sa normativima,
 • evidenciju ulaza repromaterijala u kuhinju i pića u šank, njihovog utroška kroz Dnevni promet ugostitelja (DPU obrazac),
 • pregled poreskih obaveza.


vodi knjigovodstvo malog proizvodnog pogona ili samostalne zanatske radnje s

 • kalkulacijom cena,
 • evidencijom ulaza repromaterijala i njegovog utroška po radnim nalozima, a na bazi datih normativa, s prenosom gotovih proizvoda u malo/veleprodaju,
 • stalno dostupnom informacijom o stanju materijala i proizvoda, kritičnih zaliha, dnevnom prometu, poreskim obavezama.


 

pregled knjigovodstveni sofver pregled knjigovodstveni sofver pregled knjigovodstveni sofver gallery thumbnail

evidentira osnovna sredstva firme po objektima i lokacijama, obračunava amortizaciju s rekapitulacijama po amortizacionim grupama, po kontima i objektima, daje liste otuđenih i otpisanih OS i mnoge druge.


obračunava zarade zaposlenih po različitim vrstama plaćanja

 • redovni/prekovremeni rad, bolovanja, različite naknade, odsustva, ...) sa svim zakonom obaveznim porezima i doprinosima,
 • uz evidenciju kredita i drugih obustava,
 • štampa OD, OPJ, ... obrasce i
 • platne liste (koverte), naloge za plaćanje (virmane), kartice radnika, PPP, M4.


namenjen je plaćanjima po :

 • autorskom ugovoru,
 • po ugovoru o delu,
 • dopunskom radu,
 • radu na povremenim i privremenim poslovima,
 • članova nadzornih i upravnih odbora.

Ugovor o zakupu pokretne i nepokretne imovine deo je paketa.


omogućava :

 • slobodno formiranje sopstvenog kontnog plana,
 • vođenje analitika po kontima i mestima troška,
 • analitike kupaca i dobavljača sa automatskim ili ručnim uparivanjem stavki,
 • daje listu otvorenih stavki i spornih potraživanja, obračunava kamate za zadocnela plaćanja i štampa IOS obrasce,
 • daje brojne kartice i liste, bruto bilans, zaključni list, bilans stanja, bilans uspeha.
Sva knjiženja u drugim programima automatski se prenose u glavnu knjigu, kontirana u skladu sa kontnim planom firme.