Klinički info-sistem MEDICO

program za zdravstvene ustanoveZdravstvene ustanove mesta su s vrlo velikim protokom i gomilanjem najrazličitije dokumentacije. Svaki razgovor sa pacijentom, svako opažanje, svaka intervencija, praćeni su zapisom, dokumentom. U terapeutskom postupku, svaki novi korak traži uvid u ono što je već rađeno, često šta je rađeno niz godina ili decenija ranije. I praćen je novim zapisom.


Informacije, njihova arhiva, sortiranje po datom kriterijumu, ukrštanje, izdvajanje i brz pristup do njih, idealno su polje rada računara. Elektronski info-sistem danas je standardni deo zdravstvene ustanove.


PoSoft MEDICO, sofisticirani info-sistem namenjen našim klinikama, omogućava:


  • skladištenje velikog broja medicinskih i poslovnih informacija
  • brz pristup do tih informacija po različitim kriterijumima preko sistema meni-a i radnih "prozora"
  • štampu svih profesionalno i zakonski obaveznih dokumenata.

PoSoft-ov klinički info-sistem MEDICO grade tri grupe programskih paketa za:


  • automatizaciju osnovne delatnosti,
  • automatizaciju finansijsko-materijalnog poslovanja, i
  • podršku naučno-stručnim aktivnostima.

Osnovni paket MEDICO omogućava automatizaciju administrativnih poslova prijema i otpusta pacijenata, automatizaciju poslova medicinskog osoblja na odeljenjima, rada laboratorije i apoteke. Čine ga:


Sistem MEDICO u svakom trenutku daje informaciju o broju hospitalizovanih po odeljenjima, njihovom stanju i primenjenoj terapiji, omogućava održavanje istorije bolesti i uvid u nju autorizovanim licima; za potrebe statistike pacijente grupiše po željenim parametrima; daje izveštaje o bakteriološkim analizama, utrošku lekova, itd.


Prva instalacija info-sistema MEDICO izvršena je u Institutu za neonatologiju (tada Zavodu za prevremeno rođenu decu) u Beogradu aprila 1995. U skladu sa specifičnim zahtevima, za svaku medicinsku ustanovu posebno, projektanti PoSoft-a prave mini-studiju i, po njenom usvajanju, oblikuju i po sistemu "ključ u ruke" instaliraju programe i puštaju u rad info-sistem.

prihvata pacijenta, dodeljuje mu matični broj i evidentira podatke obavezne za prijem, otvara istoriju bolesti koja prati pacijenta na odeljenju, kompletira istoriju bolesti po otpustu pacijenta i nudi niz korisnih baza (šifarnik lekara, dijagnoza, nosilaca troškova hospitalizacije, kategorija zdravstvenog osiguranja, ...)


evidentira prijem i otpust pacijenta u okviru odeljenja, prihvata rezultate bakterioloških analiza, automatizuje trebovanje lekova, formira otpusne liste i epikrize.


prihvata zahtev za analizu iz MedO progra ma, lansira radne liste laborantima i prihvata upis rezultata analiza sa njihovom matematičkom obradom, ažurira rezultate u istoriju bolesti pacijenta i predaje ih lekaru na odeljenju, vodi protokol rada laboratorije uz evidenciju i statistiku urađenih analiza.


evidentira prijem i izdavanje lekova unutar ustanove, održava matične tabele lekova i njihovih paralela sa svim bitnim podacima, održava matične tabele dobavljača i proizvođača.