Knjigovodstvo za privredna društva

programi za poslovanjePoSoft programi već dve decenije, od 1989. godine, automatizuju poslove knjigovodstva, poslove osnovnih aktivnosti i upravljanja radom malih i srednjih firmi najrazličitijih delatnosti.

PoSoft svoje programe uvek prilagođava specifičnim potrebama korisnika, popularno rečeno - šije po meri.


 
pregled knjigovodstveni sofver pregled knjigovodstveni sofver pregled knjigovodstveni sofver pregled knjigovodstveni sofver
 

bazni program info-sistema KISS koji objedinjuje ostale module, a sam

 • evidentira promene na tekućim računima,
 • evidentira promene u blagajnama (glavna, devizna, …),
 • lansira predračune i račune,
 • obračunava putne naloge,
 • automatski formira i omogućava ažuriranje KPR, KIR, KEPU,
 • daje pregled PDV-a, ...


automatizuje robno/materijalno poslovanje. Program

 • registruje prijem robe uz kalkulaciju cena,
 • omogućava prodaju/fakturisanje,
 • internom prenosnicom prenosi robu između objekata firme,
 • nivelaciju cena radi na nivou lagera ili po isporuci,
 • automatski formira KEPU, KPR i KIR,
 • evidentira plaćanja.

Stanje i kartica objekta, robe ili komitenta, pregled PDV-a i brojne druge rekapitulacije standardni su deo programa. Automatizovani su poslovi popisa, kao i starta nove poslovne godine.


omogućava

 • formiranje MENU baze sa normativima,
 • evidenciju ulaza repromaterijala u kuhinju i pića u šank, njihovog utroška kroz Dnevni promet ugostitelja (DPU obrazac),
 • pregled poreskih obaveza.


vodi knjigovodstvo malog proizvodnog pogona ili samostalne zanatske radnje s

 • kalkulacijom cena,
 • evidencijom ulaza repromaterijala i njegovog utroška po radnim nalozima, a na bazi datih normativa, s prenosom gotovih proizvoda u malo/veleprodaju,
 • stalno dostupnom informacijom o stanju materijala i proizvoda, kritičnih zaliha, dnevnom prometu, poreskim obavezama.


evidentira osnovna sredstva firme po objektima i lokacijama, obračunava amortizaciju s rekapitulacijama po amortizacionim grupama, po kontima i objektima, daje liste otuđenih i otpisanih OS i mnoge druge.


obračunava zarade zaposlenih po različitim vrstama plaćanja

 • redovni/prekovremeni rad, bolovanja, različite naknade, odsustva, ...) sa svim zakonom obaveznim porezima i doprinosima,
 • uz evidenciju kredita i drugih obustava,
 • štampa OD, OPJ, ... obrasce i
 • platne liste (koverte), naloge za plaćanje (virmane), kartice radnika, PPP, M4.


namenjen je plaćanjima po :

 • autorskom ugovoru,
 • po ugovoru o delu,
 • dopunskom radu,
 • radu na povremenim i privremenim poslovima,
 • članova nadzornih i upravnih odbora.

Ugovor o zakupu pokretne i nepokretne imovine deo je paketa.


omogućava :

 • slobodno formiranje sopstvenog kontnog plana,
 • vođenje analitika po kontima i mestima troška,
 • analitike kupaca i dobavljača sa automatskim ili ručnim uparivanjem stavki,
 • daje listu otvorenih stavki i spornih potraživanja, obračunava kamate za zadocnela plaćanja i štampa IOS obrasce,
 • daje brojne kartice i liste, bruto bilans, zaključni list, bilans stanja, bilans uspeha.
Sva knjiženja u drugim programima automatski se prenose u glavnu knjigu, kontirana u skladu sa kontnim planom firme.


automatizuje poslove kadrovske službe sa formiranjem kartona radnika, štampom svih zakonom obaveznih rešenja (radnog ugovora, rešenja o godišnjem odmoru, slobodnim danima za slavu ili po nekom drugom osnovu), pregledima zaposlenih po radnim mestima, obrazovanju (kvalifikacijama), stažu, …